A VALLÁSSZABADSÁG BILINCSEIavagy hogyan lehet egyházakat nem egyházként kezelni

Jegyzetek az 1895:XLIII. tc utóéletéhez a Horthy-korban

Dr. Szigeti Jenő Teológus professzor (Hetednapos Adventista Egyház)

A magyarországi vallásszabadság történetét, az erre vonatkozó törvényeink jogi alkalmazásának históriáját és ezeknek történeti hátterét kevéssé tárta fel a magyar jogtörténeti kutatás. A 16-17. századi vallásszabadsági törvényekről, a türelmi rendeletről hasznos monográfiák állnak rendelkezésünkre, de az újabb kori vallásszabadsági törvények hatásának vizsgálatáról kevesen értekeztek.1

A nagy parlamentáris küzdelmek után megszületett 1895:43. törvénycikk százados évfordulóját reprezentatív körülmények között megünnepeltük, de ennek a hosszú életű törvénynek – mely kisebb-nagyobb módosításokkal csaknem száz esztendeig volt érvényben – az alkalmazásának történetét még nem tártuk fel kellő mélységben. Pedig hatástörténeti elemzése ma is sok megszívlelendő tanulsággal szolgál a törvényhozóknak. Egy törvén akkor éri el a célját, a törvényhozók szándékát akkor elégíti ki, ha az életet, a gyakorlatot segíti helyes mederbe terelni. Ekkor hasznos korlát lesz és nem útakadály.

A teljes tanulmány ITT olvasható

Címkék: , ,