Agca: A Vatikán bízott meg a merénylettel

DN 2010. 11. 11.
 
Az összeesküvés-elméletekről nehéz objektív képet alkotni. A „messziről jött ember” tipikus esete. Mindenesetre érdekes, hogy ezt a hírt csak a pécsi helyi sajtó közölte. Egyéb hírforrások ez idáig hallgattak. A lövésről csak annyit, hogy a pápa hasa éppúgy halálos célpont lehetett, mint egyéb életfontosságú testrésze. Jellemző kép, hogy a háborúban haslövést kapott embereket a szanitécek gondolkozás nélkül otthagyták és egyéb sebesüléseket láttak el, ahol több esély volt arra, hogy a sebesült túlélje. Ugyanis a haslövés a belek átfúródásával vérmérgezést szokott indukálni, ami biztos halál még ma is. Valódi csoda, hogy a pápa ezt a lövést túlélte. A has, mint célpont nagyobb találati biztonsággal lőhető be.
Az 1848-as szabadságharc végén a kozákok Bem seregének maradékát az ulánusokkal számolták föl. Akik, amikor utolértek és néhányan bekerítettek egy- egy menekülőt, a nyeregben felállva a pikát ( 3 méteres lándzsa) a hasra célozva döfték bele az áldozatba. Biztos, bár nem azonnali, és szenvedésekkel teli halált okozott. (Ez utóbbi rész, idézet Illyés Gy. Petőfiről írt könyvéből D.O.)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Agostino Casaroli bíboros, vati­káni államtitkár volt a megbízó­ja a néhai II. János Pál pápa el­leni merényletnek - mondta a török állami televízióban Mehmet Ali Agca. A török férfinak januári szabadulása óta ez volt az első részletes interjúja. Agca szerint az 1981. május 13-án el­követett sikertelen merénylettel a Vatikán célja az volt, hogy az akciót a kelet-európai titkos­szolgálatok nyakába varrja, és ezzel gyöngítse a kommunista rendszert. A merénylet kiterve­lője - bár erre nincs bizonyíték - Agostino Casaroli bíboros, va­tikáni államtitkár, a Szentszék akkori keleti politikájának irá­nyítója volt. Agcának, aki 40-50 ezer dollárt kapott, a pápa hasá­ra kellett céloznia, s nem a fejé­re vagy a szívére. II. János Pál súlyosan megsebesült, de fel­épült. Agca eredetileg Olaszor­szágban akarta megvásárolni a pisztolyt, de megbízói ez ellen tiltakoztak. Végül Ausztriában szerezte be a fegyvert.
Agcát a pápa elleni merényle­tért életfogytiglani börtönbün­tetésre ítélték, amelyből csak­nem 20 évet ült le Olaszország­ban. 2000-ben Törökországba toloncolták ki, ahol egy újságíró korábbi meggyilkolásáért to­vábbi tíz évet kellett börtönben töltenie.
A Vatikán lapzártánkig nem reagált a vádaskodásra. ■

Címkék: