A profitegyházak és az 1 %

 
  Adóbevallás közeledtével megnő az 1% után ácsingózó "egyházak" száma. Érdemes lesz egy kicsit rápillantani az "EGYHÁZ" fogalmára, a történelemben utánanézhető kialakulására.Ezt későbbre tartogatom, de ez az írás addig is olvasásra és átgondolásra méltó.Pillanatnyi (2010 07 27) aktualitást az ad ennek a cikknek, hogy ez a jelenség – a szabad egyházalapítás lehetősége -  képezi egyrészt a hivatkozási alapját a KDNP vallásügyi törvénymódosításának. Érdemes lesz odafigyelni mit hoz ki ebből a magát vallásos irányzatu/beállítottságunak definiáló  párt? Ha a fogalom ("az" egyház) kiterjedt jelentését nézzük, ma a legnagyobb egyház az ISZLÁM. A  VATIKÁN (Vittorio Formenti prelátus) szerint a legfrissebb (2006-os) összesítések alapján a muzulmánok a világ lakosságának 19,2 százalékát alkotják, a Katolikusok pedig 17,4 %-át.
A legszembetűnőbb adat ezek szerint furcsa eredményre vezetne, ha ezt tennénk meg első számú mutatónak. Bár a második helyezett is jó hely !!
  Az Iszlám mindössze kétfelé - Siita és Szunnita- csapatra esett szét, de a Keresztények erősen széttagolt formációja ehhez képest sokszorosan bizonytalan és esetleges. Ha egy érdeklődő lélek szeretne ismerkedni a Biblia világával, illetve a Teremtő Istennel, ezt az utat - a létszám, mint biztos támpont, – nem ajánlom!
Úgy, hogy baj van, nagy baj. Ezt használják ki azok a hirtelenül megszaporodott "közösségek", amiket - illetve egy részét - csak a haszonszerzés érdekli. A kereső ember, a magányos lélek kitettsége a legjobb mező, ahol érdemes aratni, bár vetni nem is kellett.
Részben ezért is közlöm eredeti teljességében a 168 óra cikkét.

Péntek, 2008. február 22.
Herskovits Eszter írása
A profitegyházak hitvilága
Magyarországon 144 bejegyzett egyház van. Összesen 4,3 milliárd forintot gyűjtöttek 2007-ben az adó egy százalékának felajánlásaiból. Az egyházként bejegyzett szervezetek adókedvezményekre és költségvetési normatívákra jogosultak. A számukra befolyt "egy százalékokat" - jogszabály szerint - többszörösével egészíti ki az állam. A Nemzetbiztonsági Hivatal azonban arra figyelmeztet: egyik-másik kisegyház, vallási közösség demokráciaellenes nézeteket vall. És az sem ritka, hogy némely "egyházalapítót" hitvallás helyett a profit vezérel. Munkatársunk a "kisegyházak" és az APEH hivatalos listáját böngészte.
A Nemzetbiztonsági Hivatal egyik nyilvánosan hozzáférhető jelentésében azt olvashatjuk, hogy egyes csoportok a vallási külsőséget csupán az előnyszerzés érdekében alkalmazzák, leplezve a demokrácia- és jogellenes törekvéseiket. Közülük néhány nem több vallási köntösbe bújtatott, profitorientált, multinacionális vállalkozásnál. Tegyük hozzá, hogy ma Magyarországon az 1990-es törvényi szabályozás alapján gyakorlatilag bárki alapíthat egyházat, felekezetet, vallási közösséget, ha talál hozzá száz támogatót, és a bírósági bejegyzés megfelel néhány formai követelménynek.
Az APEH statisztikája szerint 2007-ben 740 ezren ajánlották fel adójuk egy százalékát a bejegyzett 144 egyház valamelyikének: 4,3 milliárd forint folyt be így az egyházakhoz. Ugyanakkor ennek többszöröséhez is hozzájutottak, az állam ugyanis minden befizetett támogatást kiegészített, összesen 7, 5 milliárd forinttal. Szakértők úgy vélik: nem véletlen, hogy egyes társaságok "egyházi álarca" mögött valójában gazdasági vállalkozást vagy demokráciaellenes szervezetet, illetve akár egyszerre mindkettőt működtetnek. Ezek rossz fényt vetnek a valódi hitelveket gyakorló egyházakra is.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkársága hétfőn mutatta be a sajtónak azt a kiadványát, amelyben - többek között - a magyarországi egyházak név- és címjegyzéke szerepel. Böngészszük!
Nézzük a Metafizikai Hagyomány Egyházát. Honlapjuk szerint regionális központokat hoztak létre Metafizikai Hagyomány Centrumként. "Hitvallásuk": A Metafizikai Hagyomány Centruma - intézmény feletti értelemben - mindig létezett és létezni fog, lényegében függetlenül attól, hogy létét az emberi világban megerősítik-e vagy sem. Minden centrumnál ősibb és eredetibb, mert azt a Valóságot, valóság feletti Valóságot szimbolizálja, testesíti meg Centrum képében, amellyel minden nagy történelmi vallás és minden nem intézményesült tradíció szellemi kapcsolatban állt.
E "hitelv" anonim szerzője hangsúlyozza azt is, hogy az egyház vezetőinek neve nem titkos, de megnevezésüket nem tartják "döntő kérdésnek".
Ám a "metafizikai" szervezet bejegyzett vezetőjének ismert a neve: Baranyi Tibor Imre. Ő jegyzi "egyházvezetőként" a Szempontok a magyar emberfajták vizsgálatához című értekezést. Ebben megállapítja, hogy a magyarságnak a valóságnak megfelelően az időbeli áttételek és fokozatok figyelembevételével a lehető legmagasabb rendű eredetet kell tulajdonítanunk. Egy másik írásában "holokausztmítoszról" elmélkedik Baranyi. Szerinte a németek olyan alaposak és precízek voltak, hogy ha a Harmadik Birodalom ténylegesen és fizikailag ki akarta volna irtani a zsidóságot, akkor ma már legfeljebb antropológiai múzeumokból tájékozódhatnánk ennek a népnek a mibenléte felől.
Mennyit ér az adózóknak Baranyi "hitvallása"? 2007-ben a Metafizikai Hagyomány Egyháza 1,2 millió forintot kapott az egy százalékokból. És tudjuk: ezt még az állam is kiegészítette jogszabály szerint.
Mélyüljünk el a regisztrált egyházak listájában. A Nap Szíve Lovagrend, A Sophia Perennis Egyház és A Szív Szeme Kontemplatív Rend azonos címen van bejegyezve: Érpatak - Napfény-major. A három "vallási közösséget" ugyanaz a személy képviseli, Orosz Mihály Zoltán. Hogy ő kicsoda? Érpatak polgármestere.
Visszaidézve a közelmúlt híreit: Orosz Mihály Zoltán decemberben árpádsávos karszalaggal haladt a településén felvonuló Magyar Gárda és Nemzeti Őrsereg mellett. Érpatak "Árpád-napi ünnepségén" Szegedi Csanád, a Jobbik alelnöke árpádsávos zászlót ajándékozott a községnek. Miután több médium is hevesen bírálta a polgármestert, Orosz nyílt levélben védelmezte a Magyar Gárdát, illetve a vele rokon Nemzeti Őrsereget: Meghívott szervezetként azért vettek részt a rendezvényünkön, mert tagjaik becsületes, adófizető, hazájukat szerető, nemzetépítő emberek, akik mély érdeklődést tanúsítanak a nemzeti hagyományok iránt, és jelentős érdemeket tudnak felmutatni a nemzeti hagyományápolás terén.

Az "egyházgyűjtő" Orosz Mihály Zoltánról egyébként a Partizáninfo internetes portál szolgál még érdekes adalékkal. Híreiből kiderül: tavaly szeptemberben a szabolcsi Dombrádon szélsőjobboldaliak titkos fegyveres, terepruhás gyakorlatot tartottak. A Partizáninfo egyik lelkes olvasója fényképeket készített a résztvevők autóiról, a rendszám alapján azonosította őket, észrevételét pedig közzétette. Nos, szerinte az egyik gépkocsi A Nap Szíve Lovagrend "szolgálati kocsija", legalábbis annak nevén szerepelt a nyilvántartásban.
Kutassunk tovább az egyházi jegyzékben! Az Árkádia Fényeinek Spirituális Egyháza - saját hitvallása szerint - a magyarságért folytat áldozatos munkát. Az "áldozat" ezúttal szó szerint értendő: az egyházközösség tagjai - állatvédők tiltakozása ellenére - Szilveszterkor lemészároltak egy lovat, hogy az "áldozattal" megfordítsák népünk sorsát, és elvessék a felébredés magvait.
Vezetőjük, Villás Béla internetes interjúban foglalta össze "szellemi tanítását": szabadság és szeretet. Ugyanitt arról is vall: "Regressziós hipnózissal" bárkit vissza lehet vinni az előző életébe. Nincs kizárva, hogy nagyon sok ember, aki ma a "legnagyobb magyar", zsidó ember volt előző életében. Az, hogy valaki minek születik, egy dolog.
A lélek nem nacionalista. Az Árkádia Egyház - olvasható a honlapján - átok levételével, auralátással és megszálló lelkek eltávolításával foglalkozik. Villás pedig a "Föld spirituális gyógyításával" is.
A gyógyítást - még ha nem is az egész Földét - tűzte ki egyháza céljául Harasztosi László is. A parafenomén arról híres, hogy testén megtapadnak a nehéz súlyú fémtárgyak is. Teljesítményét a Guinness-rekordok könyvében, a nevéhez kötődő vallási közösséget, a Kozmosz Univerzális Szeretet Egyházát a bíróságon jegyezték be.
Guinness-rekorder lehet a 2002-ben alakult Közösség a Születés Méltóságáért vallási társaság is, amely az "egyszázalék-gyűjtőverseny" egyik nyertese. A közösség - megelőzve a Jehova tanúit is - nyolcadik az APEH egyházi egyszázalék-listáján: 6074-en összesen több mint 27,5 millió forintot ajánlottak fel számára. (Összevetésül: az alapításakor Születés Egyháza néven jegyzett vallási csoportosulás első éveiben alig néhány száz támogatótól mintegy 1,5 millió forintot kapott.)
Mindenesetre a közösségnek bárki tagja lehet, aki részt vett már szülésen. "Vallási eseményük" a köldökzsinór rituális elvágása. Alapító okiratukból kiderül, nincs is szükség más liturgiára, hiszen "a szülés és születés nem csupán élettani folyamat, hanem szakrális történés".
Az APEH-lajstrom negatív rekordere viszont a Calvary Chapel Egyház, amely csupán egyetlen adakozótól jutott összesen 3861 forinthoz. Panaszra azért nincs okuk. Az egyház - állításuk szerint - szemeszterenként, februártól májusig száz (főleg külföldi) diákot fogad vallási kollégiumában. A bentlakásos iskola fejenként 600 euróba kerül, és az egyház székhelyén, a vajtai Zichy-kastélyban működik. Az amerikai eredetű egyház magyar változata a Golgota Keresztény Gyülekezet, amely az ország több pontján alapított közösségeket - többnyire amerikai vezetőkkel.
Aki jártas Tolna településen, talán tudja, mi a hitvallása a helyi Élő Szó Gyülekezetének. Annyi tudható: 127-en majdnem 300 ezer forinttal "adóztak" a gyülekezetnek. Vezetőjük Hámori Attila, aki éttermet üzemeltet, rendezvényszervezést és közétkeztetést is vállal.

E-mail címük Hámori Attila kft.-jének nevét viseli. (Kerestük, nem reagált.)
Végezetül: a Derű Egyház vezetőjét, Rózsahegyi Márkot is kerestük. E-mailen válaszolt: egyháza 2006-ban - egyebek között - azért alakult, hogy "mint egyház bebizonyítsa, léteznek olyan kezdeményezések, amelyek elsődleges célja egy negatív tendencia megfordítása pozitív irányba. A kialakult egyházellenes hangulatban már a szóhasználat is negatív tartalommal bír, ezért nagyon fontos, hogy ha a Derű Egyházról és a kezdeményezéseiről esik szó, azt milyen környezetben és milyen céllal tesszük". A Derű Egyház vezetője hozzátette: "Csak pozitív célú megjelenésekben kívánnék partner lenni."
Dénes Ottó
Ételreformer
Reforméletmód és étkezési tanácsok a biblia segítségével.
Szólj hozzá!
Ajánlott bejegyzések:

A bejegyzés trackback címe:
http://etelreformer.blog.hu/api/trackback/id/1747985
Kommentek:
Nincsenek hozzászólások. Kommentezéshez lépj be, vagy regisztrálj.
Bejegyezte: Dénes Ottó dátum: 10:10
Címkék: egyház profit adó

0 megjegyzés:

Megjegyzés küldése

Újabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal
Feliratkozás: Megjegyzések küldése (Atom)

Rendszeres olvasók


Blogarchívum


Magamról

Fotóm

Dénes Ottó
Pécs, Baranya, Hungary
Gyerekkorom óta (1950)egy Magyarországon több mint 100 éve jelenlévő protestáns kisegyház, (adventista) hitvilágában és életmód rendszerében élek. Munkám a NATURA reformélelmiszer gyártó egyéni cég működtetése.(alapítva 1989).Apai őseim a XIX. század elején betelepített német protestáns iparosok voltak.Blogtevékenységemben az egészség és a hit viszonya, valamint ennek irodalmi megjelenítése "írói" tevékenységem legfontosabb része.A National Geographic kiadásában megjelent könyv: (Dan Buettner:A hosszú élet oázisai) részletesen foglalkozik földünk "kék zónáiban" élő, kimagaslóan hosszú életű emberekkel, így az adventistákkal is. www.denesotto.hu otto@denesotto.hu
Teljes profil megtekintése

Picture Window sablon (készítő: Josh Peterson). Sablonképek: funstickers. Működteti a Blogger.

Címkék: