Pályázat, presztízs, politika

Sándor Zsuzsanna írása 168 óra 2011. 02. 24.
Részlet a riportból. a számomra többszörösen fontos téma miatt idéztem a beszélgetés befejező részét.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ön – Orbán Viktor felkérésére – részt vesz az új alkotmányozás társadalmi bizottságának munkájában. Támogatná, hogy az új alkotmányba bekerüljön: érdemek szerint járjanak az emberi jogok?Orban_Semjen
– Erről szó sem lehet. Sok mindenkivel és sok mindennel van vitám. Hozzám az amerikai Függetlenségi nyilatkozat szellemisége áll közel, amely kinyilvánítja: az élethez és a szabadsághoz való jog velünk született és elidegeníthetetlen. Fontosnak tartom azt is, hogy az új alkotmányban világosan szétválasszuk a hatalmi ágakat. Ugyanakkor helyeselném, ha az is belekerülne: felelősek vagyunk a környezetünkért, a jövő nemzedékért. És a preambulumban a múltról is szólni kell, hangsúlyozni: a magyar államot a kereszténység szellemében alapították. Ugyanakkor nem lehet kötelezően keresztény erkölcsöt, világnézetet erőltetni a társadalomra. A hagyományainkkal való szembenézés nem sértheti a vallásszabadságot. Mert enélkül sem létezhet demokrácia Magyarországon.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Örvendetes, hogy Pálinkás úrnak az amerikai alkotmány alapjait képező Függetlenségi nyilatkozat szellemisége a szívéhez közelálló nézetrendszer.Ha ezt az új (remélhetőleg nemcsak Fidesz) alkotmány is tükrözi, akkor talán hasonlítani fog egy valódi emberi jogokat (is) garantáló alaptörvényhez.  Abban ugyanis az alapjogok nem érdemek, vagy kiharcolt/ajándékozott politikusi, kegyúri hangulatoktól függenek, hanem mindez “velünk született és elidegeníthetetlen” jog.
Pásztorbotot Orbánnak
A Fidesz “társuralkodója” által szorgalmazott keresztény kitételek alkotmányba erőltetése amúgy legalább annyira sértő a lelkiismereti szabadság nemes eszméjét és az ehhez kapcsolódó alapjogokat egyirányú utcának képzelő (tömjénhez hasonlító) un. politikusoknak. Szerencse – lenne – ha Pálinkás úr fent idézett nyilatkozata  megvalósulva  ellensúlyt képezne  és megálljt parancsolna a kereszténységből csak az erőszakos térítést és az inkviziciót  ismerő, de állandóan Istenre hivatkozó  demagógoknak.

Címkék: